Zatrucie pokarmowe a wysypka. Kiedy pojawiają się zmiany skórne?