Najczęstsze zatrucie pokarmowe? Salmonella i jej objawy