Czy zapalenie wyrostka robaczkowego zawsze wymaga operacji?